Skip to main content

Week tegen pesten

Ieder jaar in september organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten. Het begin van het schooljaar is namelijk hét moment om te werken aan een fijne en veilige groep. Alle BSO groepen bij Trema besteden in deze week ook extra aandacht aan dit onderwerp onder het motto: ‘Goed voor Elkaar.’

De medewerkers volgen hiervoor een minitraining: ‘pesten aanpakken op de BSO’ waarbij aandacht is voor de volgende onderwerpen:

– in kaart brengen van pestsignalen op de BSO;

– herkennen van de rollen bij pesten met als doel iedereen in zijn kracht te zetten en pesten op te lossen;

– neerzetten van activiteiten die helpen het groepsklimaat te verbeteren en pesten te voorkomen.

Samen dragen we zorg voor een gezellige en veilige plek voor iedereen op de BSO!