Skip to main content

Praktische informatie

Openingstijden

Buitenschoolse opvang
Onze BSO’s zijn aansluitend aan de sluitingstijd van de scholen geopend tot 18.15 uur. Verlengde opvang is tot 18.30 uur mogelijk.
In de schoolvakanties zijn de BSO’s geopend van 7.15 uur tot 18.15 uur.

Kinderdagverblijf
Onze kinderdagverblijven zijn geopend van 7.15 uur tot 18.15 uur. Heb je vervroegde (vanaf 7.00 uur) of verlengde opvang (tot 18.30 uur) nodig? Informeer dan naar de mogelijkheden.

Voorschool
De openingstijden en dagen van onze peuteropvang wisselen per locatie. De meeste voorscholen zijn één ochtend geopend en bieden 4 uur durende opvang aan, inclusief een lunch. Informeer bij onze afdeling planning om de mogelijkheden op de gewenste locatie te bespreken.

Sluitingsdagen  2023/2024

 • Eerste Kerstdag – maandag 25 december 2023
 • Tweede kerstdag – dinsdag 26 december 2023
 • Nieuwjaarsdag – maandag 1 januari 2024
 • Tweede Paasdag – maandag 1 april 2024
 • Koningsdag – (zaterdag 27 april 2024)
 • Hemelvaartsdag – donderdag 9 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag – maandag 20 mei 2024
 • Eerste Kerstdag – woensdag 25 december
 • Tweede kerstdag – donderdag 26 december

Tarieven

Natuurlijk wil je weten wat de kosten voor kinderdagverblijf zijn. Gelukkig betaal je deze kosten in veel gevallen niet alleen en ontvang je een deel terug via de kinderopvangtoeslag of kom je in aanmerking voor een bijdrage vanuit de gemeente. Wat je terugkrijgt en wat je dus uiteindelijk netto betaalt, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen, het aantal uur dat je werkt en het aantal kinderen waarvoor je opvang hebt. Via deze website  kun je zelf een proefberekening maken.  Hulp nodig bij de berekening van de kosten? We helpen je uiteraard graag.

Praktische informatie

Openingstijden

Buitenschoolse opvang
Onze BSO’s zijn aansluitend aan de sluitingstijd van de scholen geopend tot 18.15 uur. Verlengde opvang is tot 18.30 uur mogelijk.
In de schoolvakanties zijn de BSO’s geopend van 7.15 uur tot 18.15 uur.

Kinderdagverblijf
Onze kinderdagverblijven zijn geopend van 7.15 uur tot 18.15 uur. Heb je vervroegde (vanaf 7.00 uur) of verlengde opvang (tot 18.30 uur) nodig? Informeer dan naar de mogelijkheden.

Voorschool
De openingstijden en dagen van onze peuteropvang wisselen per locatie. De meeste voorscholen zijn één ochtend geopend en bieden 4 uur durende opvang aan, inclusief een lunch. Informeer bij onze afdeling planning om de mogelijkheden op de gewenste locatie te bespreken.

Sluitingsdagen  2023/2024

 • Eerste Kerstdag – maandag 25 december 2023
 • Tweede kerstdag – dinsdag 26 december 2023
 • Nieuwjaarsdag – maandag 1 januari 2024
 • Tweede Paasdag – maandag 1 april 2024
 • Koningsdag – (zaterdag 27 april 2024)
 • Hemelvaartsdag – donderdag 9 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag – maandag 20 mei 2024
 • Eerste Kerstdag – woensdag 25 december
 • Tweede kerstdag – donderdag 26 december

Tarieven

Natuurlijk wil je weten wat de kosten voor kinderdagverblijf zijn. Gelukkig betaal je deze kosten in veel gevallen niet alleen en ontvang je een deel terug via de kinderopvangtoeslag of kom je in aanmerking voor een bijdrage vanuit de gemeente. Wat je terugkrijgt en wat je dus uiteindelijk netto betaalt, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen, het aantal uur dat je werkt en het aantal kinderen waarvoor je opvang hebt. Via deze website  kun je zelf een proefberekening maken.  Hulp nodig bij de berekening van de kosten? We helpen je uiteraard graag.

TremaKids Ouderapp

Gebruik onze handige ouderapp, om altijd de ontwikkelingen van je kind te kunnen volgen!
In de ouderapp plaatsen we berichten en leuke nieuwtjes vanuit de groep van je kind, het digitale dagboekje en foto’s. Ook kun je via de app gemakkelijk verzoeken voor extra opvang, afwezigheid en vakanties doorgeven die door de locatie afgehandeld zullen worden. Je kunt de app op je telefoon gebruiken, maar ook op tablets en computers via trema.ouderportaal.nl.

Kwaliteit en veiligheid

TremaKids Ouderapp

Gebruik onze handige ouderapp, om altijd de ontwikkelingen van je kind te kunnen volgen!
In de ouderapp plaatsen we berichten en leuke nieuwtjes vanuit de groep van je kind, het digitale dagboekje en foto’s. Ook kun je via de app gemakkelijk verzoeken voor extra opvang, afwezigheid en vakanties doorgeven die door de locatie afgehandeld zullen worden. Je kunt de app op je telefoon gebruiken, maar ook op tablets en computers via trema.ouderportaal.nl.

Kwaliteit en veiligheid

Tegoed

Maakt je kind een keertje geen gebruik van de opvang? Meld dan deze dag(en) tijdig af (uiterlijk 48 uur van tevoren) via de ouderapp; zie ook onze spelregels. Het is fijn als we op tijd weten wanneer je kind niet komt, zodat we dan wellicht een ander kind opvang voor die dag kunnen aanbieden. Zo kunnen we elkaar helpen.
De afgezegde opvangdag(en) mag je kind later inhalen. Zo bouw je een tegoed op van je ingekochte opvanguren dat je op een ander moment binnen het kalenderjaar kunt inzetten.

Dit inzetten van het tegoed is een service. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. De opgebouwde opvanguren kunnen alleen gebruikt worden als de bezetting op de groep dit toelaat; we kunnen hiervoor geen extra medewerker inzetten. Niet gebruikte uren vervallen aan het eind van het kalenderjaar (31-12).
Wil je van je opgebouwde tegoed gebruik maken? Geef dan je wensen tijdig aan, bijvoorbeeld via de ouderapp, dan gaan de medewerkers op de groep de mogelijkheden bekijken.