Skip to main content

De ouderapp van TremaKids

TremaKids werkt met de handige ouderapp van Konnect. Je kunt die op je telefoon gebruiken, maar ook op tablets en computers via trema.ouderportaal.nl.

In de ouderapp plaatsen we berichten vanuit de groep van je kind, het digitale dagboekje en foto’s. Ook kun je via de app gemakkelijk verzoeken voor extra opvang, afwezigheid en vakanties doorgeven die door de locatie afgehandeld zullen worden.  
Meer structurele uitbreiding of wijziging van de opvang en opzeggen van de opvang regel je via de mail met de afdeling planning en plaatsing (info@tremakids.nl).

Spelregels bij planning en plaatsing

Via de Ouderapp kun je eenvoudig wijzigingen in de opvang van je kind melden en aanvragen. Het is soms best een puzzel om planningen op de groepen rond te krijgen. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen inwilligen, hebben we een aantal spelregels opgesteld. Deze spelregels maken het mogelijk eventuele ingekochte, niet gebruikte opvanguren op een later moment in te zetten.

De ouderapp van TremaKids

TremaKids werkt met de handige ouderapp van Konnect. Je kunt die op je telefoon gebruiken, maar ook op tablets en computers via tremakids.ouderportaal.nl.

In de ouderapp plaatsen we berichten vanuit de groep van je kind, het digitale dagboekje en foto’s. Ook kun je via de app gemakkelijk verzoeken voor extra opvang, afwezigheid en vakanties doorgeven die door de locatie afgehandeld zullen worden.  
Meer structurele uitbreiding of wijziging van de opvang en opzeggen van de opvang regel je via de mail met de afdeling planning en plaatsing (info@tremakids.nl).

Spelregels bij planning en plaatsing

Via de Ouderapp kun je eenvoudig wijzigingen in de opvang van je kind melden en aanvragen. Het is soms best een puzzel om planningen op de groepen rond te krijgen. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen inwilligen, hebben we een aantal spelregels opgesteld. Deze spelregels maken het mogelijk eventuele ingekochte, niet gebruikte opvanguren op een later moment in te zetten.

Afwezigheid

Als jouw kind niet naar de opvang komt, dien je dit uiterlijk 48 uur van tevoren door te geven. Indien mogelijk ontvangen we de afmeldingen graag minimaal 14 dagen van tevoren, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij de planning en het personeelsrooster. Of wellicht kunnen we een ander kind opvang voor die dag(en) aanbieden. Zo kunnen we elkaar helpen!
Als je de aanvraag op tijd indient, ontvang je een tegoed voor de niet gebruikte opvanguren. Dit tegoed kun je op een ander moment gedurende het gehele lopende jaar weer inzetten. Niet gebruikte uren vervallen aan het eind van het kalenderjaar (31-12).
Het inzetten van dit tegoed is een service van TremaKids. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. De uren kunnen alleen ingezet worden als de bezetting op de groep dit toelaat, in overleg. We kunnen hiervoor geen extra medewerkers inzetten.

Kwaliteit en veiligheid

Afwezigheid

Als jouw kind niet naar de opvang komt, dien je dit uiterlijk 48 uur van tevoren door te geven. Indien mogelijk ontvangen we de afmeldingen graag minimaal 14 dagen van tevoren, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij de planning en het personeelsrooster. Of wellicht kunnen we een ander kind opvang voor die dag(en) aanbieden. Zo kunnen we elkaar helpen!
Als je de aanvraag op tijd indient, ontvang je een tegoed voor de niet gebruikte opvanguren. Dit tegoed kun je op een ander moment gedurende het gehele lopende jaar weer inzetten. Niet gebruikte uren vervallen aan het eind van het kalenderjaar (31-12).
Het inzetten van dit tegoed is een service van TremaKids. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. De uren kunnen alleen ingezet worden als de bezetting op de groep dit toelaat, in overleg. We kunnen hiervoor geen extra medewerkers inzetten.

Kwaliteit en veiligheid

Extra opvangdagen aanvragen

Verzoeken voor extra opvang kunnen tot uiterlijk 48 uur van tevoren aangevraagd worden, maar liever ontvangen we de aanvragen minimaal 14 dagen van tevoren. Op die manier kunnen we hierop inspelen bij het maken van de personeelsroosters. 
Aanvragen voor opvang tijdens de schoolvakanties ontvangen wij daarom graag uiterlijk 4 weken van tevoren. Na een tijdige aanvraag krijg je 2 weken voor de ingangsdatum bericht of de gewenste opvang mogelijk is. We doen ons uiterste best om aan je verzoek te voldoen, maar door de toenemende vraag naar opvang is dit helaas niet altijd mogelijk. Het kan dus zijn dat je een afwijzing ontvangt.

Ruildag
TremaKids maakt geen gebruik van ruildagen. Wel is het mogelijk je kind voor een dag af te melden via ‘afwezigheid’ en vervolgens via ‘aanwezigheid’ weer een aanmelding voor opvang op een andere dag aan te vragen (zie hierboven). Je kiest dan bij betaling voor ‘tegoed’, zodat je niet apart voor deze dag hoeft te betalen.

Wij wensen je veel plezier met het gebruik van onze Ouderapp!