Skip to main content

Voorschool

Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom op de voorschool. Op deze leeftijd is de tijd vaak rijp om de wereld te gaan ontdekken. Ze vinden het leuk om met andere kinderen te spelen en mee te doen met de “grote” wereld om hen heen. Op de voorschool valt van alles te ontdekken. We lezen prentenboeken, zingen, maken muziek, gymmen en doen dagelijks allerlei activiteiten waar kinderen veel plezier aan beleven. Op deze manier komt je kind in aanraking met nieuwe ervaringen en ontwikkelen ze allerlei vaardigheden spelenderwijs.

Voorbereiding op  de basisschool

De voorschool biedt alles wat de ontwikkeling van een peuter vraagt en binnen deze veilige omgeving kunnen kinderen spelenderwijs leren en groeien. De perfecte voorbereiding voor het basisonderwijs waar ze uiteindelijk naar doorstromen. Door de samenwerking met scholen en kleutergroepen, krijgen peuters al veel mee van deze wereld. Waardoor de overstap vaak prettig verloopt.

Voorschool

Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom op de voorschool. Op deze leeftijd is de tijd vaak rijp om de wereld te gaan ontdekken. Ze vinden het leuk om met andere kinderen te spelen en mee te doen met de “grote” wereld om hen heen. Op de voorschool valt van alles te ontdekken. We lezen prentenboeken, zingen, maken muziek, gymmen en doen dagelijks allerlei activiteiten waar kinderen veel plezier aan beleven. Op deze manier komt je kind in aanraking met nieuwe ervaringen en ontwikkelen ze allerlei vaardigheden spelenderwijs.

Voorbereiding op  de basisschool

De voorschool biedt alles wat de ontwikkeling van een peuter vraagt en binnen deze veilige omgeving kunnen kinderen spelenderwijs leren en groeien. De perfecte voorbereiding voor het basisonderwijs waar ze uiteindelijk naar doorstromen. Door de samenwerking met scholen en kleutergroepen, krijgen peuters al veel mee van deze wereld. Waardoor de overstap vaak prettig verloopt.

Begeleiding

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen nauwgezet. Zodat, indien blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, wij samen met ouders kunnen optrekken om de meest passende begeleiding te bieden of te organiseren. Wij hebben alle deskundigheid in huis om kinderen en medewerkers hierbij te begeleiden.

Op veel voorscholen hebben wij ook plekken beschikbaar voor kinderen met een VE-indicatie die extra ondersteuning nodig hebben bij o.a. de taal-spraak ontwikkeling. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid.

Kwaliteit en veiligheid

Begeleiding

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen nauwgezet. Zodat, indien blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, wij samen met ouders kunnen optrekken om de meest passende begeleiding te bieden of te organiseren. Wij hebben alle deskundigheid in huis om kinderen en medewerkers hierbij te begeleiden.

Op veel voorscholen hebben wij ook plekken beschikbaar voor kinderen met een VE-indicatie die extra ondersteuning nodig hebben bij o.a. de taal-spraak ontwikkeling. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid.

Kwaliteit en veiligheid