Skip to main content

Bestuur en organisatie

Het bestuur stelt zich voor

Het bestuur zet, samen met het management team, de lijnen uit voor goede, toegankelijke en betaalbare kinderopvang, nu en in de toekomst. Natasja Feijen is sinds mei 2023 directeur-bestuurder van TremaKids en Trema Holding.

Natasja Feijen

“Als moeder van 3 kinderen (Thomas, Laura en Julia) ben ik mij bewust hoe waardevol het is wanneer je kinderen, binnen de veilige omgeving van de kinderopvang, gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Met pedagogisch professionals die hun vak verstaan en je kind ‘zien’. Kinderen zijn inspirerend en zijn de toekomst. Samen met de ouders, kinderen, professionals en samenwerkingspartners, wil ik impact maken naar deze toekomst. Door met elkaar te werken aan de ontwikkeling van gezonde, veerkrachtige en weerbare kinderen. Vanuit mijn opleiding interdisciplinaire sociale wetenschappen en mijn management/directie ervaring in de commerciële sector, welzijn, onderwijs, kinderopvang en zorg breng ik een diversiteit aan perspectieven mee, die ik hiervoor inzet.”

Bestuur en organisatie

Het bestuur stelt zich voor

Het bestuur zet, samen met het management team, de lijnen uit voor goede, toegankelijke en betaalbare kinderopvang, nu en in de toekomst. Natasja Feijen is sinds mei 2023 directeur-bestuurder van TremaKids, Trema Holding en Trema beheer & exploitatie.

Natasja Feijen

“Als moeder van 3 kinderen (Thomas, Laura en Julia) ben ik mij bewust hoe waardevol het is wanneer je kinderen, binnen de veilige omgeving van de kinderopvang, gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Met pedagogisch professionals die hun vak verstaan en je kind ‘zien’. Kinderen zijn inspirerend en zijn de toekomst. Samen met de ouders, kinderen, professionals en samenwerkingspartners, wil ik impact maken naar deze toekomst. Door met elkaar te werken aan de ontwikkeling van gezonde, veerkrachtige en weerbare kinderen. Vanuit mijn opleiding interdisciplinaire sociale wetenschappen en mijn management/directie ervaring in de commerciële sector, welzijn, onderwijs, kinderopvang en zorg breng ik een diversiteit aan perspectieven mee, die ik hiervoor inzet.”

De Raad van Toezicht stelt zich voor

Jankhim Han

Ik ben Jankhim Han; lid van de Raad van Toezicht en daarbinnen ook lid van de Audit commissie. Ik ben in 2020 bij de RvT van Trema gekomen.

Ik ben al heel mijn (werkzame) leven actief als Registeraccountant en met name met de controle van jaarrekeningen. Dat doe ik de laatste jaren nagenoeg alleen maar voor lokale overheden (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, gelieerde stichtingen ed). Vanuit deze achtergrond spreekt het voor zich dat ik ook gevraagd ben om deel te nemen in de audit commissie. Het was ook deze achtergrond waardoor ik in 2020 bij de RvT welkom was.

Ik heb jarenlang in de RvT gezeten van een grote instelling in het primair onderwijs (>10.000 leerlingen), waarvan meerdere vestigingen samenwerkten met kinderopvang locaties. Bij de diverse werkbezoeken die ik uit die periode ken, bleek duidelijk hoeveel plezier, kennis en skills kinderen al op heel jong leeftijd leren als ze op een kinderdagverblijf opgroeien.

Ik woon in Made samen met mijn 3 volwassen dochters. Helaas is mijn vrouw in april 2022 op veel te jonge leeftijd overleden aan een ongeneeslijke ziekte. Maar we hebben ons inmiddels weer herpakt en kijken vol vertrouwen naar de toekomst.

Rob Latten

Mijn naam is Rob Latten. Ik ben controller en werkzaam als organisatieadviseur. Mijn belangrijkste werkzaamheden zijn strategische en financiele analyses bij fusies en reorganisaties. Ik heb mij gespecialiseerd in het adviseren, trainen en begeleiden van ondernemingsraden. Daarnaast geef ik les op de Hogeschool Rotterdam op het gebied van Finance and Accounting. Binnen de Raad van Toezicht richt ik mij vooral op de verbinding tussen strategie en financien. Ik zit in de auditcommissie en vanuit die verantwoordelijkheid voeren wij gesprekken met de financieel verantwoordelijken en de accountant.

Trema is een mooie organisatie in het hart van de samenleving. Met bevlogen personeel wordt gestreefd om de dienstverlening aan ouders in de kinderopvang zo optimaal mogelijk te maken. 

Alles om de kinderen een prettige, onbezorgde, gezonde en leerzame tijd te bezorgen. Wat kan er mooier zijn dan een kleine en bescheiden bijdrage te leveren aan het welzijn van de kinderen. Dit is immers de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van de samenleving.

Kwaliteit en veiligheid

Carla Raben

Mijn naam is Carla Raben. Op dit moment ben ik directeur Kinderdagverblijf & Kindontwikkeling bij HefGroep-KindeRdam, een organisatie voor kinderopvang, schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk in Rotterdam. Mijn roots liggen in de gezondheidszorg, maar intussen heeft de kinderopvang mijn hart wel veroverd. Sinds bijna 4 jaar ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht voor Trema en dat doe ik met veel plezier.

Trema gaat, nu we Welzijn hebben overgedragen aan Surplus, een nieuwe fase in. Wat blijft is dat kinderopvang van grote waarde is voor de toekomst van kinderen. Pedagogisch professionals mogen echt trots zijn op hun vak, het doet er toe! En ik ben er trots op dat ik in mijn rol ook een klein steentje kan bijdragen hieraan.

John van den Dungen

John van den Dungen is mijn naam, 53 lentes jong. Met Gemma (mijn echtgenote), Dione (18) en Jolein (16) woon ik in ‘s-Hertogenbosch. Ik ben bedrijfskundig opgeleid (Radboud Nijmegen) en naast diverse directie en managementfuncties, ervaren toezichthouder in een brede diversiteit van organisaties. In mijn vrije tijd word ik erg blij van rondjes hardlopen in de vorm van een marathon. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren in het toezicht van Trema vanuit een bedrijfskundige blik. Geen specialisme, maar een generalistische blik. Daarbij vind ik het belangrijk dat kinderen, ouders maar zeker ook medewerkers het naar hun zin hebben binnen onze mooie organisatie.

De Raad van Toezicht stelt zich voor

Jankhim Han

Ik ben Jankhim Han; lid van de Raad van Toezicht en daarbinnen ook lid van de Audit commissie. Ik ben in 2020 bij de RvT van Trema gekomen.

Ik ben al heel mijn (werkzame) leven actief als Registeraccountant en met name met de controle van jaarrekeningen. Dat doe ik de laatste jaren nagenoeg alleen maar voor lokale overheden (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, gelieerde stichtingen ed). Vanuit deze achtergrond spreekt het voor zich dat ik ook gevraagd ben om deel te nemen in de audit commissie. Het was ook deze achtergrond waardoor ik in 2020 bij de RvT welkom was.

Ik heb jarenlang in de RvT gezeten van een grote instelling in het primair onderwijs (>10.000 leerlingen), waarvan meerdere vestigingen samenwerkten met kinderdagverblijf locaties. Bij de diverse werkbezoeken die ik uit die periode ken, bleek duidelijk hoeveel plezier, kennis en skills kinderen al op heel jong leeftijd leren als ze op een kinderdagverblijf opgroeien.

Ik woon in Made samen met mijn 3 volwassen dochters. Helaas is mijn vrouw in april 2022 op veel te jonge leeftijd overleden aan een ongeneeslijke ziekte. Maar we hebben ons inmiddels weer herpakt en kijken vol vertrouwen naar de toekomst.

Rob Latten

Mijn naam is Rob Latten. Ik ben controller en werkzaam als organisatieadviseur. Mijn belangrijkste werkzaamheden zijn strategische en financiele analyses bij fusies en reorganisaties. Ik heb mij gespecialiseerd in het adviseren, trainen en begeleiden van ondernemingsraden. Daarnaast geef ik les op de Hogeschool Rotterdam op het gebied van Finance and Accounting. Binnen de Raad van Toezicht richt ik mij vooral op de verbinding tussen strategie en financien. Ik zit in de auditcommissie en vanuit die verantwoordelijkheid voeren wij gesprekken met de financieel verantwoordelijken en de accountant.

Trema is een mooie organisatie in het hart van de samenleving. Met bevlogen personeel wordt gestreefd om de dienstverlening aan ouders in de kinderdagverblijf zo optimaal mogelijk te maken. 

Alles om de kinderen een prettige, onbezorgde, gezonde en leerzame tijd te bezorgen. Wat kan er mooier zijn dan een kleine en bescheiden bijdrage te leveren aan het welzijn van de kinderen. Dit is immers de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van de samenleving.

Kwaliteit en veiligheid

Carla Raben

Mijn naam is Carla Raben. Op dit moment ben ik directeur Kinderdagverblijf & Kindontwikkeling bij HefGroep-KindeRdam, een organisatie voor kinderdagverblijf, schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk in Rotterdam. Mijn roots liggen in de gezondheidszorg, maar intussen heeft de kinderdagverblijf mijn hart wel veroverd. Sinds bijna 4 jaar ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht voor Trema en dat doe ik met veel plezier.

Trema gaat, nu we Welzijn hebben overgedragen aan Surplus, een nieuwe fase in. Wat blijft is dat kinderdagverblijf van grote waarde is voor de toekomst van kinderen. Pedagogisch professionals mogen echt trots zijn op hun vak, het doet er toe! En ik ben er trots op dat ik in mijn rol ook een klein steentje kan bijdragen hieraan.

John van den Dungen

John van den Dungen is mijn naam, 53 lentes jong. Met Gemma (mijn echtgenote), Dione (18) en Jolein (16) woon ik in ‘s-Hertogenbosch. Ik ben bedrijfskundig opgeleid (Radboud Nijmegen) en naast diverse directie en managementfuncties, ervaren toezichthouder in een brede diversiteit van organisaties. In mijn vrije tijd word ik erg blij van rondjes hardlopen in de vorm van een marathon. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren in het toezicht van Trema vanuit een bedrijfskundige blik. Geen specialisme, maar een generalistische blik. Daarbij vind ik het belangrijk dat kinderen, ouders maar zeker ook medewerkers het naar hun zin hebben binnen onze mooie organisatie.

Medezeggen­schap

Bij TremaKids vinden we de mening van ouders en medewerkers belangrijk. We werken met een Centrale Oudercommissie en een Ondernemingsraad. Verder heeft iedere locatie een eigen oudercommissie. Want luisteren naar en leren van verschillende perspectieven leidt tot betere inzichten en oplossingen. Om zo uiteindelijk dagelijks én op de lange termijn met elkaar het beste te kunnen doen voor kinderen, medewerkers, ouders en organisatie.

De Centrale Oudercommissie stelt zich voor

Een oudercommissie (OC) draagt bij aan de kwaliteit van de kinderdagverblijflocatie. Binnen TremaKids is een centrale oudercommissie actief waarin ouders de diverse lokale vestigingen vertegenwoordigen. 3 á 4 keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de COC en directie/management. In dit overleg staat het dagelijkse beleid op de agenda. Het biedt de  oudercommissie de gelegenheid om mee te denken en te praten over het aanbod en de diensten binnen onze organisatie. Het functioneren van de oudercommissie is vastgelegd in het ‘Reglement Oudercommissie’.

Adviesrol

De OC heeft tevens een adviserende rol als het gaat om de kwaliteit van de opvang. De commissie heeft dan ook adviesrecht en zelfs verzwaard adviesrecht over een aantal in de Wet kinderdagverblijf vastgelegde onderwerpen. Wanneer over deze onderwerpen een besluit moet worden genomen, krijgt de oudercommissie de gelegenheid om hierover advies uit te brengen.

De OC heeft verzwaard adviesrecht over:

 • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid
 • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • de openingstijden
 • het beleid rondom voorschoolse educatie
 • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
 • wijzigingen van de prijs van de kinderdagverblijf
Kwaliteit en veiligheid

Lid worden?

Stuur een email naar oudercommissie@tremakids.nl . Actieve en betrokken ouders zijn van harte welkom om mee te praten in de organisatie!

De Centrale Oudercommissie stelt zich voor

Een oudercommissie (OC) draagt bij aan de kwaliteit van de kinderdagverblijflocatie. Binnen TremaKids is een centrale oudercommissie actief waarin ouders de diverse lokale vestigingen vertegenwoordigen. 3 á 4 keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de COC en directie/management. In dit overleg staat het dagelijkse beleid op de agenda. Het biedt de  oudercommissie de gelegenheid om mee te denken en te praten over het aanbod en de diensten binnen onze organisatie. Het functioneren van de oudercommissie is vastgelegd in het ‘Reglement Oudercommissie’.

Adviesrol

De OC heeft tevens een adviserende rol als het gaat om de kwaliteit van de opvang. De commissie heeft dan ook adviesrecht en zelfs verzwaard adviesrecht over een aantal in de Wet kinderdagverblijf vastgelegde onderwerpen. Wanneer over deze onderwerpen een besluit moet worden genomen, krijgt de oudercommissie de gelegenheid om hierover advies uit te brengen.

De OC heeft verzwaard adviesrecht over:

 • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid
 • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • de openingstijden
 • het beleid rondom voorschoolse educatie
 • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
 • wijzigingen van de prijs van de kinderdagverblijf
Kwaliteit en veiligheid

Lid worden?

Stuur een email naar oudercommissie@tremakids.nl . Actieve en betrokken ouders zijn van harte welkom om mee te praten in de organisatie!

Op zoek naar onze downloads?

Hier vind je onze: Organisatiestructuur, Jaarverslag en Jaarrekening

Ondernemings­raad

TremaKids heeft een actieve ondernemingsraad. De leden voeren namens alle medewerkers regelmatig overleg over het beleid van de organisatie en de personeelsbelangen. Maandelijks heeft de OR onderling overleg en overleg met de directeur/bestuurder. De OR is samengesteld uit pedagogisch professionals en medewerkers van kantoor verspreid over de gehele organisatie

De OR heeft bijzondere bevoegdheden om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid binnen een organisatie. Daarmee bewaakt de OR ook de veiligheid en het welzijn van de werknemers, wat een gunstig effect heeft op het klimaat binnen onze kinderopvang.