Skip to main content

Pedagogische Visie

Onze kijk op ontwikkeling

Onze gezellige locaties zijn een uitbreiding van de leefwereld van de kinderen: ze ontmoeten er andere kinderen om mee te spelen, er wordt nieuw spelmateriaal aangeboden en er gelden soms andere regels dan thuis. Het met andere kinderen en volwassenen buiten het gezin opgroeien, is een belangrijke en verrijkende ervaring. Onze pedagogisch medewerkers bouwen een vertrouwensrelatie met de kinderen op, zodat die zich geborgen, veilig en geaccepteerd voelen. Vanuit deze situatie begeleiden ze de kinderen op verschillende vlakken in hun ontwikkeling. Passend bij het kind, de leeftijd en de soort opvang. 

Leren door te  spelen

Het stimuleren en prikkelen van kinderen in hun ontwikkeling – in de breedste zin van het woord ­– is een belangrijke taak van onze pedagogisch medewerkers. 

Door kinderen te laten spelen en ervaringen op te laten doen, bevorderen we dat zij zich ontwikkelen tot een evenwichtig mens, met oog voor hun individualiteit. Ieder kind krijgt de kans zich in een eigen tempo te ontwikkelen. 

 

Wij dagen de kinderen uit, motiveren ze en stimuleren hun zelfstandigheid. Kinderen krijgen ondersteuning bij het ontdekken van hun talenten. Een kind dat zelf mag ontdekken, ervaren en fouten mag maken, groeit! Er kan en mag veel – natuurlijk altijd binnen de grenzen van veiligheid.

Pedagogische Visie

Onze kijk op ontwikkeling

Onze gezellige locaties zijn een uitbreiding van de leefwereld van de kinderen: ze ontmoeten er andere kinderen om mee te spelen, er wordt nieuw spelmateriaal aangeboden en er gelden soms andere regels dan thuis. Het met andere kinderen en volwassenen buiten het gezin opgroeien, is een belangrijke en verrijkende ervaring. Onze pedagogisch medewerkers bouwen een vertrouwensrelatie met de kinderen op, zodat die zich geborgen, veilig en geaccepteerd voelen. Vanuit deze situatie begeleiden ze de kinderen op verschillende vlakken in hun ontwikkeling. Passend bij het kind, de leeftijd en de soort opvang. 

Leren door te  spelen

Het stimuleren en prikkelen van kinderen in hun ontwikkeling – in de breedste zin van het woord ­– is een belangrijke taak van onze pedagogisch medewerkers. 

Door kinderen te laten spelen en ervaringen op te laten doen, bevorderen we dat zij zich ontwikkelen tot een evenwichtig mens, met oog voor hun individualiteit. Ieder kind krijgt de kans zich in een eigen tempo te ontwikkelen. 

Wij dagen de kinderen uit, motiveren ze en stimuleren hun zelfstandigheid. Kinderen krijgen ondersteuning bij het ontdekken van hun talenten. Een kind dat zelf mag ontdekken, ervaren en fouten mag maken, groeit! Er kan en mag veel – natuurlijk altijd binnen de grenzen van veiligheid.

Wij doen het samen

Ouders zijn natuurlijk de experts als het om hun kind gaat. Zij nemen dan ook een belangrijke plaats in bij de gang van zaken. De verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind wordt door ouders en onze pedagogisch medewerkers gedeeld. We doen het samen; met wederzijds inzicht, respect en vertrouwen. Dit ‘partnerschap’ begint bij goed overleg, bij het informeren en adviseren op de dagen, dat het kind bij TremaKids verblijft. 

Ook – en vooral – als de ontwikkeling van een kind extra aandacht nodig heeft, is deze samenwerking essentieel. Ouders en medewerkers kunnen dan een beroep doen op uitgebreide expertise en deskundigheid. Er is extra coaching op de groepen en een Intern Begeleider Kinderopvang in huis, die waar nodig kan adviseren en ondersteunen.

Kwaliteit en veiligheid

Wij doen het samen

Ouders zijn natuurlijk de experts als het om hun kind gaat. Zij nemen dan ook een belangrijke plaats in bij de gang van zaken. De verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind wordt door ouders en onze pedagogisch medewerkers gedeeld. We doen het samen; met wederzijds inzicht, respect en vertrouwen. Dit ‘partnerschap’ begint bij goed overleg, bij het informeren en adviseren op de dagen, dat het kind bij TremaKids verblijft. 

Ook – en vooral – als de ontwikkeling van een kind extra aandacht nodig heeft, is deze samenwerking essentieel. Ouders en medewerkers kunnen dan een beroep doen op uitgebreide expertise en deskundigheid. Er is extra coaching op de groepen en een Intern Begeleider Kinderopvang in huis, die waar nodig kan adviseren en ondersteunen.

Kwaliteit en veiligheid

Kansen voor kinderen

Opgroeien is ontdekken! Kinderen geef je alleen de kans om zich optimaal te ontwikkelen als ze de vrijheid krijgen om zelf de wereld om hen heen te ontdekken en grenzen te onderzoeken. Soms gaat dat gepaard met vallen en opstaan, maar dat sterkt ze in hun ontwikkeling. Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Het is prachtig dat wij ze mogen begeleiden om in ons land, met een rijke diversiteit aan mensen en culturen, hun plaatsje te leren vinden!

“It takes a village to raise a child”

Om onze kinderen zo veel mogelijk kansen te bieden, is het belangrijk om breed te kijken en gebruik te maken van lokale mogelijkheden. Hoe kunnen wij aansluiting met de scholen optimaal afstemmen? Zijn er sportclubs in de buurt en wat kunnen die betekenen? Kunnen we samenwerken met de bibliotheek? Welke rol kan de gemeente spelen?

TremaKids zet in op intensieve samenwerking met basisscholen en is betrokken bij diverse kindcentra, brede scholen en multifunctionele accommodaties. Wij zijn er groot voorstander van kinderen al in een vroeg stadium hiermee kennis te laten maken. Op deze wijze stromen ze vloeiend door naar het onderwijs en zorgen we voor een ‘zachte landing’ op de basisschool als ze 4 jaar worden.

Gezond opgroeien

Een gezonde leefstijl voor iedereen is een maatschappelijk opgave. Onderzoek toont aan dat kinderen, die op jonge leeftijd gezonde keuzes voorgelegd krijgen, ook als volwassenen beter in staat zijn gezonde keuzes te maken.

TremaKids ziet het als haar verantwoordelijkheid om daar een steentje aan bij te dragen. En dat is terug te zien op onze groepen: een sportmedewerker op de BSO, moestuintjes om te verzorgen, gezonde lunches en tussendoortjes en véél buitenspelen; alle locaties doen eraan mee!

Kwaliteit en veiligheid