Skip to main content

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit

Bij TremaKids werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit van onze activiteiten. Wij vinden het belangrijk om mee te bewegen met de tijdgeest en oog te hebben voor interessante ideeën, ontwikkelingen en nieuwe inzichten binnen ons vakgebied. Zo houden we onze werkwijze en dienstverlening van een hoog niveau en up-to-date.

Pedagogische kwaliteit als basis

Wij investeren in pedagogische kwaliteit – meer zelfs dan wet- en regelgeving van ons vraagt. Dat vinden wij belangrijk; het is immers de basis van ons werk! Zo bieden wij meer uren pedagogische coaching op onze groepen dan de wettelijke norm en werken wij met Video Interactie Begeleiding om de dynamiek tussen medewerkers en kinderen te monitoren en waar nodig te versterken.

In de organisatie spelen onze pedagogisch coaches een belangrijke rol. Naast het ondersteunen van medewerkers verzorgen zij ook inspiratieavonden, adviseren ze bij de inrichting van de groepen en over het pedagogisch beleid. 

Verder biedt onze Intern Begeleider Kinderopvang uitgebreide aanvullende expertise bij de begeleiding van kinderen, die extra zorg nodig hebben en regelt het eventueel organiseren daarvan.

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit

Bij TremaKids werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit van onze activiteiten. Wij vinden het belangrijk om mee te bewegen met de tijdgeest en oog te hebben voor interessante ideeën, ontwikkelingen en nieuwe inzichten binnen ons vakgebied. Zo houden we onze werkwijze en dienstverlening van een hoog niveau en up-to-date.

Pedagogische kwaliteit als basis

Wij investeren in pedagogische kwaliteit – meer zelfs dan wet- en regelgeving van ons vraagt. Dat vinden wij belangrijk; het is immers de basis van ons werk! Zo bieden wij meer uren pedagogische coaching op onze groepen dan de wettelijke norm en werken wij met Video Interactie Begeleiding om de dynamiek tussen medewerkers en kinderen te monitoren en waar nodig te versterken.

In de organisatie spelen onze pedagogisch coaches een belangrijke rol. Naast het ondersteunen van medewerkers verzorgen zij ook inspiratieavonden, adviseren ze bij de inrichting van de groepen en over het pedagogisch beleid. 

Verder biedt onze Intern Begeleider Kinderopvang uitgebreide aanvullende expertise bij de begeleiding van kinderen, die extra zorg nodig hebben en regelt het eventueel organiseren daarvan.

Gekwalificeerde medewerkers

Alle medewerkers van TremaKids zijn gekwalificeerd conform de CAO kinderdagverblijf. Tevens zijn zij in het bezit van een EHBO- of BHV-diploma en bieden wij hen regelmatig vakinhoudelijke trainingen en cursussen aan. Door te blijven leren, blijft alle kennis op niveau!
Uiteraard beschikken al onze medewerkers over een Verklaring Omtrent Gedrag en worden zij doorlopend gescreend.

Kwaliteit en veiligheid

Gekwalificeerde medewerkers

Alle medewerkers van TremaKids zijn gekwalificeerd conform de CAO kinderdagverblijf. Tevens zijn zij in het bezit van een EHBO- of BHV-diploma en bieden wij hen regelmatig vakinhoudelijke trainingen en cursussen aan. Door te blijven leren, blijft alle kennis op niveau!
Uiteraard beschikken al onze medewerkers over een Verklaring Omtrent Gedrag en worden zij doorlopend gescreend.

Kwaliteit en veiligheid

Veiligheid en gezondheid

We brengen jaarlijks alle veiligheid en gezondheidsrisico’s in kaart op de locaties en nemen waar nodig maatregelen. Per locatie wordt een beleidsplan veiligheid en gezondheid opgesteld waar medewerkers bekend mee zijn.
We hechten veel waarde aan gezond opgroeien. Ons voedingsbeleid is dan ook gebaseerd op de richtlijnen van het voedingscentrum en passend bij de behoefte van de kinderen en hun ontwikkeling. Tremakids volgt de koers van ‘gezonde kinderopvang’ waarmee we aandacht houden voor gezonde voeding en sport en bewegen op alle locaties. De ‘gezonde coaches’ houden op alle locaties oog voor gezonde keuzes. Op veel locaties zie je dan ook sportmedewerkers, gevulde moestuintjes en gezonde lunches en tussendoortjes op de groepen.