Skip to main content

Wie zijn wij?

TremaKids is een maatschappelijke organisatie. Dit betekent dat alle winst terug gaat naar onze maatschappelijke opdracht: met onze kinderdagverblijf kind- en talentontwikkeling stimuleren en kansengelijkheid vergroten. Daarvoor wordt ook samengewerkt met onder meer onderwijsinstellingen en gemeentes. Er is veel aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van ieder kind. Met vroeg signaleren en preventief handelen streven we ernaar meer complexe zorgvragen in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.

TremaKids is onderdeel van de Trema Holding.

Pedagogische ­visie

Onze gezellige locaties zijn een uitbreiding van de leefwereld van de kinderen: ze ontmoeten er andere kinderen om mee te spelen, er wordt nieuw spelmateriaal aangeboden en er gelden soms andere regels dan thuis. Het met andere kinderen en volwassenen buiten het gezin opgroeien, is een belangrijke en verrijkende ervaring.

Onze pedagogisch medewerkers bouwen een vertrouwensrelatie met de kinderen op, zodat die zich geborgen, veilig en geaccepteerd voelen. Vanuit deze situatie begeleiden ze de kinderen op verschillende vlakken in hun ontwikkeling. Passend bij het kind, de leeftijd en de soort opvang. 

Wie zijn wij?

TremaKids is een maatschappelijke organisatie. Dit betekent dat alle winst terug gaat naar onze maatschappelijke opdracht: met onze kinderdagverblijf kind- en talentontwikkeling stimuleren en kansengelijkheid vergroten. Daarvoor wordt ook samengewerkt met onder meer onderwijsinstellingen en gemeentes. Er is veel aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van ieder kind. Met vroeg signaleren en preventief handelen streven we ernaar meer complexe zorgvragen in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.

TremaKids is onderdeel van de Trema Holding.

Pedagogische ­visie

Onze gezellige locaties zijn een uitbreiding van de leefwereld van de kinderen: ze ontmoeten er andere kinderen om mee te spelen, er wordt nieuw spelmateriaal aangeboden en er gelden soms andere regels dan thuis. Het met andere kinderen en volwassenen buiten het gezin opgroeien, is een belangrijke en verrijkende ervaring.

Onze pedagogisch medewerkers bouwen een vertrouwensrelatie met de kinderen op, zodat die zich geborgen, veilig en geaccepteerd voelen. Vanuit deze situatie begeleiden ze de kinderen op verschillende vlakken in hun ontwikkeling. Passend bij het kind, de leeftijd en de soort opvang. 

Kwaliteit en veiligheid

Bij TremaKids werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit van onze activiteiten. Wij vinden het belangrijk om mee te bewegen met de tijdgeest en oog te hebben voor interessante ideeën, ontwikkelingen en nieuwe inzichten binnen ons vakgebied. Zo houden we onze werkwijze en dienstverlening van een hoog niveau en up-to-date.

Kwaliteit en veiligheid

“Goed kinderdagverblijf waar lieve leidsters werken die super leuke activiteiten doen met de kinderen!”

Adrie Groeneveld

Kwaliteit en veiligheid

Bij TremaKids werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit van onze activiteiten. Wij vinden het belangrijk om mee te bewegen met de tijdgeest en oog te hebben voor interessante ideeën, ontwikkelingen en nieuwe inzichten binnen ons vakgebied. Zo houden we onze werkwijze en dienstverlening van een hoog niveau en up-to-date.

Kwaliteit en veiligheid

“Goed kinderdagverblijf waar lieve leidsters werken die super leuke activiteiten doen met de kinderen!”

Adrie Groeneveld

Jaarverslag

Ons jaarverslag
Meer weten over onze hoe wij het jaar hebben afgesloten, lees dan ons jaarverslag.

Pedagogische
visie

Onze pedagogisch medewerkers bouwen een vertrouwensrelatie met de kinderen op, zodat die zich geborgen, veilig en geaccepteerd voelen. Vanuit deze situatie begeleiden ze de kinderen op verschillende vlakken in hun ontwikkeling. Passend bij het kind, de leeftijd en de soort opvang. 

Raad van
Toezicht

Het bestuur zet, samen met het management team, de lijnen uit voor goede, toegankelijke en betaalbare kinderopvang, nu en in de toekomst. Natasja Feijen is sinds mei 2023 directeur-bestuurder van TremaKids, Trema Holding en Trema beheer & exploitatie.

Raad van
Toezicht

Het bestuur zet, samen met het management team, de lijnen uit voor goede, toegankelijke en betaalbare kinderdagverblijf, nu en in de toekomst. Natasja Feijen is sinds mei 2023 directeur-bestuurder van TremaKids, Trema Holding en Trema beheer & exploitatie.

Ouder
commissie

Een oudercommissie (OC) draagt bij aan de kwaliteit van de kinderdagverblijflocatie. Binnen TremaKids is een centrale oudercommissie actief waarin ouders de diverse lokale vestigingen vertegenwoordigen. 3 á 4 keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de COC en directie/management.